неизвестен; BG
 

Suche im Kontext:
Alle Schreibarten; неизвестен; Unknown