Всички Антологии Книги Статии
 
 
Заявка за търсене:
Език:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=Herboth, Hartmut$
Резултати от търсенето: ()
Страници:
 
 
 
Произведение от антология
Антология: Onkel Dentschos Ideal
 
За автора
Автор: Kalfow, Damjan
 
Заглавие: Das Anwesenheitsbuch
За преводача
Превод: Herboth, Hartmut
Страници: 87 - 91
 
 
 
Книга
 
Заглавие: Das naschhafte Bärchen
За преводача
Превод: Herboth, Hartmut
Издателство: Kinderbuchverlag
Година на издаване: 1973
 
 
Заглавие: Das naschhafte Bärchen
За преводача
Превод: Herboth, Hartmut
Издателство: Kinderbuchverlag
Година на издаване: 1972
Защитено с авторски права
 
Произведение от антология
Антология: Landschaft mit Hund
 
Автор: Traikow, Sergej
 
Заглавие: Das Summspiel
За преводача
Превод: Herboth, Hartmut
Страници: 199 - 208
 
 
 
 
За преводача
Превод: Herboth, Hartmut
Издателство: Rütten und Loening
Година на издаване: 1974
Защитено с авторски права
 
Страници: