Всички Антологии Книги Статии
 
 
Заявка за търсене:
Търси в поле:
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
МОЯТА БИБЛИОТЕКА
Моята библиотека е персонално пространство за регистрираните читатели. Тук те могат да изпращат коментари и рейтинги за конкретно произведение във виртуалната библиотека или да изграждат собствени тематични списъци с извадки от библиотеката, съдържащи важни и интересни за тях произведения. Виртуалната библиотека може да публикува за своите регистрирани читатели специални списъци с препоръчителна литература според профила на потребителя, които също могат да бъдат намерени тук.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Виртуална библиотека „Иван Шишманов" предоставя:
•    възможност да се четат произведения на класически и съвременни български автори в превод на немски и английски език във вид на електронни книги;
•    биографична справка за конкретния автор на немски и английски език;
•    библиографска справка за публикуваните преводи на текстовете на отделен автор, за вариантите на превод на отделно произведение и за книгохранилища, в които се съхраняват съответните издания;

Достъпът до ресурсите на виртуалната библиотека е възможен след online регистрация и приемане на Общите условия за ползване.